Osiągnięcia

Pomimo wielowiekowych dziejów, Kutno posiada w swojej historii zaledwie kilku mieszkańców, którzy na różnych polach swojej działalności, w sposób szczególny zasłużyli się dla tego miasta. Pośród nich miejsce szczególne zajmuje dr A. Troczewski, którego wielkie dokonania jako lekarza, działacza politycznego i społecznego sprawiły, że pamięć o tej wielkiej postaci jest nadal w tym mieście bardzo żywa. Dla wielu jego mieszkańców nadal służy jako wielki wzór pracy i oddania dla swojego miasta, godny naśladowania. Dr A. Troczewski urodził się dnia l czerwca 1861 r. w Łomży w rodzinie o tradycjach narodowo - wyzwoleńczych. Jego ojciec brał udział w Powstaniu Styczniowym, a matka aktywnie działała w kołach pomocy społecznej na rzecz rodzin poszkodowanych podczas działań wojennych. Został wychowany w atmosferze kultu dla pracy i walki. Od młodych lat odznaczał się dużą wrażliwością, odwagą myśli i nieprzeciętną inteligencją. Już w latach szkolnych wykazywał duży talent organizatorski. Tutaj ukończył w 1884 r. szkołę średnią, później przeniósł się do Warszawy, gdzie ukończył Wydział Lekarski w Szkole Głównej, specjalizując się w chirurgii. Jeszcze podczas nauki został członkiem Związku Młodzieży Polskiej "Zet" , rozpoczynając w ten sposób aktywną działalność jako działacz polityczny i społeczny, związany z polską pracą. Jej program polityczny i społeczny był przez doktora w okresie późniejszym wielokrotnie wzbogacony o jego indywidualne przemyślenia, które później starał z wielką konsekwencją realizować przez całe swoje życie. Wkrótce po zakończeniu studiów, w 1890 r. lub na początku 1891 r., podjął pracę jako lekarz nadetatowy w szpitalu św. Walentego w Kutnie. Funkcję tę pełnił w latach 1891-1894. Czas ten poświęcił na wszechstronne poznanie miasta, jegoo ludzi i problemów. Doktor Antoni Troczewski prowadził bardzo aktywne życie. Świadczy o tym m. innymi:

__1. Prasa

__2. Szpital

__3. Ochotnicza Straż Ogniowa

__4. Szkoła
__

Piotr Bagrowski

Design by : - )