3. Ochotnicza Straż Ogniowa

Od dnia l VII 1897 r. zaczyna się nowy okres w dziejach Straży i Towarzystwa- w tym dniu prezesem zostaje wybrany dr A. Troczewski zaprowadza on racjonalną rachunkowość, a z szeregów straży usuwa elementy niezdyscyplinowane i niepewne. Do straży zaczynają dopływać przedstawiciele inteligencji, a zarząd Towarzystwa aktywnie współdziała ze zgromadzeniem ogólnym. Troczewski przywiązuje dużą wagę do wychowania obywatelskiego i patriotycznego. Ważnym osiągnięciem doktora było założenie orkiestry strażackiej, rozpoczęcie obchodzenia święta strażackiego w dniu św. Wawrzyńca, wybudowanie wieży ćwiczeń i przyjęcia czyszczenia kominów w Kutnie, co dawało strażakom zatrudnienie. Równocześnie dr Troczewski uczynił z tej organizacji jedno z najważniejszych ogniw pomocnych w realizacji swojej, wizja uczynienia z Kutna miasta nowoczesnego, z mieszkańców świadomymi swojego polskiego pochodzenia. Jednym z najwybitniejszych dokonań doktora, które zrealizował przy pomocy strażaków i wspierających ich działania mieszkańców powiatu kutnowskiego, była budowa domu Strażackiego. Z pomysłem tym doktor wystąpił 9 II 1899 r. a zebranie uchwaliło na jego wniosek projekt pobudowania "Domu Dochodowego dla Towarzystwa Strażackiego w Kutnie. Powołany został Komitet Budowy Domu, w którym dr A. Troczewski został sekretarzem i skarbnikiem, a zarazem głównym motorem napędowym całego przedsięwzięcia. Dzięki jego wielkiej zapobiegliwości z całego powiatu płynęły środki finansowe. W tym celu powstał m.in. zespół dramatyczny, który w latach 1899-1905 dawał na ten ceł odpłatne przedstawienia, rozwijając zarazem wśród mieszkańców Kutna i okolic zainteresowania literaturą piękną i teatrem. W sierpniu 1900 r. główna sala domu dochodowego była gotowa. W celu dokończenia budowy prawie natychmiast doktor zasugerował organizację w niej koncertów, zabaw, przedstawień, wystaw, w celu dalszego zbierania funduszu na dokończenie budowy. W grudniu 1908r. nastąpiło uroczyste otwarcie domu strażackiego. Budynek ten przez wiele następnych lat pełnił funkcję centrum życia kulturalnego Kutna, jednocześnie wzmacniając finansowo samą straż ochotniczą. Przed wybuchem I wojny światowej doktor zaczął tworzyć w tym budynku muzeum strażackie, stanowiące zaczątek miejskiego zniszczenia przez Niemców po wkroczeniu do Kutna w listopadzie 1914 r. Po wybuchu I wojny światowej doktor został przewodniczącym Komitetu obywatelskiego natomiast jego strażacy pełnili obowiązki milicji miejskiej. Na przełomie 1914/1915 r. wielokrotnie ratował kutnowian przed represjami ze strony okupanta, za co spędził w więzieniu kilkanaście dni. Po wyjściu na wolność był szykanowany przez prusaków przez cały okres ich obecności w Kutnie. Nieprzerwanie do 1926 r. dr A. Troczewski pełnił zaszczytny obowiązek zarządu Towarzystwa Strażackiego. Dopiero z powodu choroby zrzekł się pełnienia tej funkcji.

............................................................................ <<<<
__

Piotr Bagrowski

Design by : - )