Inicjatywy

__1. Dom Dochodowy Straży Ogniowej

__2. Park miejski im. Traugutta

Inicjatorem utworzenia, w 1917 roku, parku miejskiego dla celów rekreacyjnych, był ówczesny dyrektor szpitala i wybitny działacz społeczny - dr Antoni Troczewski. Ostatecznie, w końcu 1926 roku kiedy burmistrzem został Stanisław Gruszczyński, zrodziła się propozycja założenia parku miejskiego na tzw. "doliskach" - tj. w miejscu obecnym. Teren ten w przeszłości należał do gruntów folwarku Kutno. Obecna ul. Źółkiewskiego, wyznaczająca północno-zachodnią granicę parku przebiega wraz z ul. Sobieskiego śladem granicy tego folwarku.
Po zniwelowaniu i uporządkowaniu terenu 19 stycznia 1927 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o zaproszeniu do Kutna Władysława Marcińca dyrektora ogrodów miasta Poznania, któremu powierzono zaprojektowanie parku "na doliskach".
Pierwszym urządzonym obiektem był staw, zasilany wodą doprowadzaną kanałem z Sieciechowa, na którym od 1929 roku, w okresie zimowym, funkcjonowało lodowisko. W 1933 roku dokonano prawdopodobnie pierwszych nasadzeń drzew. Cztery lata później wybudowano "schody monumentalne", które podzieliły park na dwie części: rekreacyjną i sportową. W 1939 roku teren parku został ogrodzony murem wzniesionym z pustaków. Mur ten uległ likwidacji na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX w.
Po II Wojnie Światowej obszar parku powiększono poprzez włączenie terenów należących do prywatnych posesji przy ulicy 29 Listopada, likwidując m.in. secesyjny ogród przy willi dr A. Troczewskiego (dzieło architekta Kazimierza Strebelskiego).
W latach 50-tych XX wieku staw obsadzono wierzbami, wykonano wysepkę z domkiem dla łabędzi, a także fontannę. Posadzono kasztanowce białe i różowe wzdłuż "schodów monumentalnych" ul. Poniatowskiego.
Park Traugutta ma charakter parku publicznego, jest ogólnodostępny. Na terenie parku zlokalizowane są budynki Miejskiej Biblioteki Publicznej i Kutnowskiego Domu Kultury.................................................... ....................................................................................................

Piotr Bagrowski

Design by : - )